体育投注网址

Social impact

ทำในสิ่งที่ดี

ยินดีต้อนรับสู่ Empathy Movement

体育投注网址Empathy คือลักษณะการออกแบบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราและการสนับสนุนลูกค้าของเราเอง นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับทุกธุรกิจ

ที่ Zendesk เราเปิดรับประสบการณ์ที่ขยายมุมมองของเราและช่วยให้เรามองเห็นมุมมองอื่นๆ เสมอ และเรายังส่งเสริมเหตุและองค์กรที่ให้การสนับสนุนและข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

ภารกิจของเราคือการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและตอบแทนชุมชนที่เราเรียกว่าบ้าน

Zendesk อุทิศเวลางานอาสาสมัครเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อปี แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรกว่า 100 รายทั่วโลก ผ่านทาง ของเรา

Zendesk มอบส่วนหนึ่งของรายได้ประจำปีแก่ เพื่อช่วยจัดหากองทุนให้โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ

เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

เรามีสำนักงานอยู่ทั่วโลก และชุมชน พนักงาน และลูกค้าของเราเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาเผ่าพันธุ์ เพศ ระบบความเชื่อ และอัตลักษณ์ที่หลากหลาย

体育投注网址การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในทุกสถานที่เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา สำหรับเรานั่นหมายถึงการแสดงให้เพื่อนบ้านเห็นว่าธุรกิจสามารถเป็นสมาชิกที่ไว้ใจได้ เป็นประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

体育投注网址เป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกระทบของกลุ่มองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรระดับโลกที่ให้บริการพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการบริจาคซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญของ Zendesk

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนจำนวน 100,000 คนต่อปีในละแวกใกล้เคียงของเราโดยการเป็นอาสาสมัครในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการลดความยากจน

ปฏิบัติตามเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนของสหประชาชาติ

  • #1 - ไม่มีความยากจน
  • #11 - เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียม

ที่ Zendesk เราเชื่อมั่นในความเท่าเทียมในการทำธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในฐานะบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เราโชคดีที่มีอิทธิพลและทรัพยากรในการทำเช่นนี้

体育投注网址เป้าหมายของเราคือการช่วยปรับรูปร่างของโลกรอบตัวเรา และเป็นผู้นำในการสนับสนุนวัฒนธรรมและสังคมของเราอย่างรับผิดชอบต่อความเคารพและผลกระทบ

เป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จ

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยผ่านการรายงานประจำปีที่โปร่งใสการศึกษาของพนักงานและสัญญา ของเรา

มีการสนับสนุนชนกลุ่มน้อยและผู้หญิงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการร่วมมือกับโปรแกรม Zendesk สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

体育投注网址บริจาคซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญแก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรทั่วโลกซึ่งช่วยต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคสำหรับกลุ่มที่ด้อยโอกาส

体育投注网址ปฏิบัติตามเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนของสหประชาชาติ

  • #5 - ความเท่าเทียมกันทางเพศ
  • #10 - ลดความเหลื่อมล้ำ

สร้างประชาธิปไตยให้เทคโนโลยี

ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันในการเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจแห่งความรู้ และเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทำเช่นนั้นมักจะอยู่เกินเอื้อม เราอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้น

เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการปรับปรุงชีวิตของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างประชาธิปไตยให้เทคโนโลยีทั่วทุกมุมโลก

เป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จ

ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการให้บริการลูกค้า และซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้านการศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนา

体育投注网址ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมงานในชุมชนทั่วโลกของเราซึ่งมาจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา

体育投注网址ปฏิบัติตามเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนของสหประชาชาติ

  • #8 - การทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี